Bildkälla: Stockfoto

ÅF Pöyry genomför företrädesemission på nära 2,8 miljarder kronor för att minska skuldsättningen

ÅF Pöyry genomför företrädesemission på nära 2,8 miljarder kronor för att minska skuldsättningen

Styrelsen för teknikkonsulten ÅF Pöyry har som väntat beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 2 777 miljoner kronor före emissionskostnader. I likhet med den tidigare riktade nyemission på 1 210 miljoner kronor som genomförts ska likviden från företrädesemissionen användas för att reducera ÅF Pöyrys skuldsättning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att aktieägarna erhåller en teckningsrätt per aktie. Tre teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 99 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper från och med den 29 mars till och med den 12 april. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 mars.

Totalt 44 procent av aktierna och 58,3 procent av rösterna i företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare att teckna sina respektive pro rata-andelar.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER