Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil ökade nettoresultatet under tredje kvartalet

Africa Oil rapporterar en vändning till vinst under det tredje kvartalet.

Vinstdelningen från delägda samriskbolaget Prime uppgick till 32,5 miljoner dollar (0).

Resultatet efter skatt blev 21,2 miljoner dollar (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 dollar (0,00).

Likvida medel uppgick till 30,4 miljoner dollar.

Bolaget upprepar att de kan komma behöva genomföra ytterligare extern finansiering, vilket kan omfatta nyemission, lån, utfarmning eller avyttringar.

Africa Oil, MUSDQ3-2020Q3-2019
Nettoresultat21,2-0,6
Resultat per aktie, USD0,040,00
Likvida medel30,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER