Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil rapporterar ökad förlust i andra kvartalet

Africa Oil rapporterar ökad förlust i andra kvartalet

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar en ökad nettoförlust.

Resultatet efter skatt blev -46,8 miljoner dollar (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 dollar (0,00).

Operativa kostnader uppgick till -48,4 miljoner (-1,9).

Likvida medel uppgick till 369,6 miljoner dollar, att jämföra med 392,3 miljoner vid årsskiftet.

Africa Oil, MUSD Q2-2018 Q2-2017
Nettoresultat -46,8 -1,2
Resultat per aktie, USD -0,10 0,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER