Bildkälla: Stockfoto

Africa Resources ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i fjärde kvartalet

Africa Resources ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i fjärde kvartalet

Prospekteringsbolaget Africa Resources redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,0).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Intäkterna under fjärde kvartalet är hänförbara till försäljning av diamanter om totalt omfattade 257 carat som såldes till ett genomsnittligt pris per carat om ca 107 USD. Totalt under året har sålts 2 649 carat till ett genomsnittligt pris per carat om 109 USD.

Bolaget är verksamt i Demokratiska Republiken Kongo.

- Vi är igång, har utvunnit, exporterat och sålt diamanter från området. Vi har tagit alla investeringskostnader och bolaget är i princip skuldfritt. Nu återstår en ökning av volymerna. Detta är vårt högsta fokus inför 2020, kommenterar vd Thomas Häggkvist i bokslutskommunikén.

Africa Resources, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0,3 0,0
Rörelseresultat -1,2 -0,8
Resultat före skatt -1,2 -1,0
Nettoresultat -1,2 -1,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER