Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth minskade 0,8 procent i juni

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 0,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni månad var relativt händelsefattig när det gällde rapporter och uppdateringar kring bolagen.

I slutet av månaden estimerade China Telecom att dess industriella internet skulle stå för 40 procent av de totala intäkterna år 2025. Molntjänster och 5G migration kommer vara de stora intäktsdrivarna.

Baidu meddelade att enheten för självkörande bilar hade ingått ett partnerskap med ArcFox. Baidus femte generation av Apollo Moon robottaxis kommer snart finnas på kinesiska vägar. Under loppet av tre år väntas 1 000 bilar att tas i bruk.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Alibaba, Tencent och Coli med portföljvikterna 8,6, 7,1 respektive 6,1 procent.

De två sektorer med störst exponering var kommunikation och finans där 25 respektive 24 procent av kapitalet var allokerat.

AGCM Asia Growth RC SEK, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,8
Fond i år, förändring i procent11,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER