Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth ökade 1,1 procent i april - positiva rapporter från portföljinnehav

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 1,1 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att covid-utbrotten i Kina börjar gradvis minska och antalet städer under total nedstängning har minskat från 41 till 25 stycken den senaste veckan. Förvaltaren förklarar att restriktionerna kommer medföra problem, men att han inte är orolig över Kinas ekonomiska tillväxt. Detta då landet planerar stimulera ekonomin ytterligare framöver.

Vidare noterar Rhenman att amerikanska centralbanken Fed är i färd med att strama åt ekonomin, och att deras hökaktiga aktioner inte kommer upphöra såvida inte de finansiella marknaderna i USA kollapsar.

Förvaltaren skriver vidare och nämner att Kina möjligen riskerar sanktioner från USA om de inte följer västs införda sanktioner mot Ryssland. Rhenman bedömer dock sannolikheten som låg för att det skulle inträffa, och menar att länderna inte är intresserat av ett handelskrig samt att de riskerar stagflation vid nämnt tillvägagångsätt.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fondens innehav överlag släppt positiva kvartalsrapporter under perioden, där till exempel Haier redovisade en omsättningstillväxt om tio procent och resultattillväxt om 15 procent.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Samsung, Alibaba och Tencent med portföljvikter om 7,3, 6,2 respektive 5,6 procent.

Största sektor var finans med en exponering om 35 procent, följt av kommunikationstjänster samt sällanköpsvaror med exponeringar om 18 respektive 17 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent1,1
Fond i år, förändring i procent0,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER