Bildkälla: Stockfoto

Agtira mer än fördubblade omsättningen

Foodtech-bolaget Agtira redovisar en mer än fördubblad omsättning och halverad rörelseförlust under det fjärde kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 5,2 miljoner kronor (2,1).

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner kronor (-8,7).

Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-9,0).

"Stora delar av förlusten kommer nu från kostnader som är kopplade till företagets expansion inom urban farming, där Agtira arbetar hårt för att marknadsföra och sälja sina system. Bolaget håller just nu på att bygga en stabil och kompetent organisation för att möta efterfrågan på odlingssystemen och kunna accelerera bolagets tillväxt. Denna satsning ligger helt i linje med bolagets strategiska inriktning som prioriterar tillväxt framför lönsamhet och kommer även framgent ha en påverkan på kostnadsbilden", skriver bolaget i rapporten.

Agtira, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning5,22,1147,6%
Rörelseresultat-3,9-8,7
Nettoresultat-4,2-9,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER