Bildkälla: Stockfoto

Agtira ökar omsättning och förbättrade resultatet - har fått plantera om vilket tynger resultatet

Foodtech-bolaget Agtira redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 20,7 procent till 3,5 miljoner kronor (2,9).

Rörelseresultatet blev -5,0 miljoner kronor (-5,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-0,83).

"Trots stora satsningar på utveckling och försäljning av våra odlingssystem fortsätter vi att se förbättringar i resultatet jämfört med föregående år. Under kvartalet har kostnader för upplåning av kapital tagits om cirka 0,5 miljoner kronor. Även kostnader relaterade till systemleveranser till ICA MAXI Sundsvall och ICA MAXI Östersund har tagits om cirka 0,4 miljoner kronor. Vidare har energipriserna varit exceptionellt höga under delar av kvartalet, vilket har påverkat kostnadsmassan med cirka 0,3 miljoner kronor jämfört med samma period 2020", skriver vd Mattias Gemborg i rapporten.

Under det gångna kvartalet har ett av växthusen haft problem med svampangrepp vilket gjort att bolaget fått genomföra en omplantering. Produktionen blev också lägre än planerat. Resultatet har därför påverkats negativt med cirka 1,5 miljoner kronor under kvartalet, då omsättningsbortfallet varit cirka 1,2 miljoner och omplanteringskostnaderna cirka 0,3 miljoner.

Agtira uppger också att omplanteringen kommer att påverka det fjärde kvartalet negativt med cirka 0,3-0,5 miljoner.

"Den samlade bilden är dock fortsatt positiv. Resultatet går åt rätt håll och vi närmar oss lönsamhet i produktionen i Härnösand. Det är viktigt att poängtera att det nu sker en form av växling i bolaget. Det negativa rörelseresultatet är nu huvudsakligen hänförlig till bolagets nya affärsområde som systemleverantör och de kostnader som är förknippade med att marknadsföra och utveckla bolagets system", uppger Mattias Gemborg.

De långsiktiga värden som han menar att bolaget bygger upp kräver också en annan organisation än vad bolaget haft tidigare.

"Om inget oförutsett inträffar i odlingarna i Härnösand förväntas en fortsatt resultatförbättring kopplat till den egna produktionen. Samtidigt förväntas kostnadsbilden för systemverksamheten öka något under kommande kvartal, då bolaget räknar med att intensifiera arbetet med att ta marknadsandelar och bygga en solid organisation", avslutar Agtira-chefen.

Agtira, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning3,52,920,7%
Rörelseresultat-5,0-5,7
Resultat per aktie, kronor-0,41-0,83
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER