Bildkälla: Stockfoto

Ahaworld genomför företrädesemission på 70 miljoner kronor

Ahaworld genomför företrädesemission på 70 miljoner kronor

Bettingbolaget Ahaworld har enligt ett pressmeddelande beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på 69,5 miljoner kronor före emissionskostnader, villkorat av godkännande vid årsstämman den 15 maj.

Emissionslikviden ska användas för betalning av kontant del av köpeskillingen för förvärvet av Wiget Group som offentliggjorts genom separat pressmeddelande, för återbetalning av brygglån uppgående till 8,5 miljoner kronor samt för bolagets löpande verksamhet.

Styrelsen avser även föreslå årsstämman att besluta om att bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 15 miljoner kronor för det fall företrädesemissionen övertecknas.

Företrädesemissionen är garanterad till motsvarande 67 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, Esseff Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda.

Teckningskursen är satt till 0,65 kronor per aktie. Utspädningseffekten är 71,4 procent. Vid fullteckning av övertilldelningsemissionen tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare 13,3 procent. Det pågående förvärvet kommer därutöver att innebära en tillkommande utspädning om 11,1 procent, givet fulltecknat erbjudande och övertilldelning.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER