Bildkälla: Stockfoto

Ahaworld ökar omsättning men resultatet tyngs av engångsnedskrivning

Ahaworld ökar omsättning men resultatet tyngs av engångsnedskrivning

Bettingbolaget Ahaworld ökar omsättningen men resultatet tyngs av engångskostnader i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 5 miljoner kronor (3,6), en ökning med 39 procent mot föregående år. Spelöverskottet ökade med 39 procent mot föregående år.

Spelinsättningarna ökade med 117 procent till 16,6 miljoner kronor och antalet depositioner steg med 27 procent till 43 790. Snittdepositionen ökade med 71 procent till 380 kronor.

Ebitda-resultat blev -2,6 miljoner kronor (-1,2).

Rörelseresultatet blev -11,4 miljoner kronor (-2,1). I resultatet ingår engångskostnader i form av nedskrivningar av immateriell tillgång på bingotillgången om -7,7 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -11,8 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,07).

Ahaworld föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Ahaworld har beslutat sig för att lägga ned sitt varumärke ahaCasino. Det bidrog inte till resultatet och fokus läggs istället på MoboCasino eller SwedenCasino.

Under december fick bolaget svensk spellicens för samtliga varumärken och arbetet fortsätter under de första sex månaderna under 2019 för att certifiera plattformar och spelleverantörer.

Fokus är framöver också att titta på förvärv.

"Vi har också beslutat att stödja vår organiska tillväxt med en förvärvsstrategi där vi på den svenska marknaden ser tydliga tendenser till en konsolidering. Det finns också utrymme för att växa affären med investeringar i närliggande verksamheter där vi ser tydliga synergivinster", skriver vd Erik Ahlberg i rapporten.

Ahaworld, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 5 3,6 38,9%
EBITDA -2,6 -1,2
Rörelseresultat -11,4 -2,1
Resultat före skatt -11,8 -1,3
Nettoresultat -11,8 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,07
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER