Bildkälla: Stockfoto

Ahaworld tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Ahaworld tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Bettingbolaget Ahaworld redovisar lägre intäkter och ökad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma period i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,5 miljoner kronor (3,6), en minskning med 58 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -5,2 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet blev -5,6 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före och efter skatt var -4,9 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,07).

Spelöverskottet minskade med 59 procent jämfört med föregående år främst till följd av höga bonuskostnader i samband med den svenska spelregleringen.

Spelarinsättningar steg till 12,0 miljoner kronor (8,8), en ökning med 36 procent.

NDC, new depositing customers, steg till 4 855 (2 609), en ökning med 86 procent. Snittdepositionen av en spelare uppgick till 383 kronor (236), en ökning med 63 procent.

Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre spelöverskott till följd av bland annat ökade bonuskostnader. Oaktat det lägre spelöverskottet har de besparingsåtgärder som inleddes förra året gett tydlig effekt på kostnadssidan.

Ahaworld har in april ingått avtal om förvärv av Wiget Medias media- och affiliateverksamhet. Wigets verksamhet är i dagsläget resultat- och kassaflödespositiv och har under första kvartalet 2019 ökat i både omsättning och resultat jämfört med föregående år.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om förvärv av Wiget Group och en företrädesemission om 69,5 miljoner kronor samt eventuell övertilldelning om 15 miljoner kronor.

"Sammantaget har naturligtvis första kvartalet varit utmanande på den svenska marknaden men med den snabba kundtillväxten både i Sverige och på andra marknader gör att jag känner att vi är på rätt väg och det bekräftar att vi lyckats skapa två verkligt starka varumärken", kommenterar vd Erik Ahlberg i delårsrapporten.

Ahaworld, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,5 3,6 -58,3%
EBITDA -5,2 -1,7
Rörelseresultat -5,6 -2,6
Resultat före skatt -4,9 -0,3
Nettoresultat -4,9 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,07
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER