Bildkälla: Stockfoto

Ahaworlds nyemission tecknades till 76 procent efter att garanterna tagit stor andel

Ahaworlds nyemission tecknades till 76 procent efter att garanterna tagit stor andel

Bettingbolaget Ahaworld har slutfört sin nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Nyemissionen tecknades till 76 procent, fördelat på 21,7 procent med stöd av teckningsrätter, 5 procent utan stöd av teckningsrätter och 49,7 procent tecknas av garanterna i nyemissionen. Bolaget tillförs 53,2 miljoner kronor före emissionskostnader på 8,5 miljoner kronor och har efter nyemissionen 124,55 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Att för ett bolag med en historik som Ahaworld och i nuvarande spelbörsklimat få in 53 miljoner kronor i externt kapital är förstås oerhört glädjande samtidigt som jag hade hoppats på ett något högre utfall. Det viktigaste och mest avgörande är att vi uppnådde vårt mål att med emissionsutfallet nu kunna gå in i sista fasen av förvärvet av Wiget Group och vi räknar med ett tillträde och konsolidering av affären i slutet av juni. Det innebär i så fall att Wiget Groups affär kommer att bidra till resultatet under hela tredje kvartalet och framåt", kommenterar vd Erik Ahlberg.

"Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som har gått med i emissionen och givit oss det förtroende som det innebär att nu med full kraft leverera i bolagets gemensamma affär. Som vi tidigare har rapporterat fortsätter den gynnsamma utvecklingen av Wiget Group som månatligen levererar över förväntan avseende antal nya deponerande kunder, NDC, i prestationsaffären. Antal deponerande kunder är liksom spelarvärden avgörande för att bygga databasen för intäktsdelning.. Ahaworlds ursprungsaffär löper enligt plan med målsättningen att leverera lönsamhet i tredje kvartalet", fortsätter Erik Ahlberg.

Vision Invest har i emissionen tecknat för 5 miljoner kronor och kommer att ha en ägarandel om 7 procent. Barego Holdings har i emissionen tecknat för 1 miljon kronor och kommer att ha en ägarandel om 4 procent. Intelligento har inte tecknat i emissionen och kommer att ha en ägarandel om 4 procent. Formue Nord har i emissionen tecknat för 6,6 miljoner kronor och kommer att ha en ägarandel om 7 procent. Arne Grundström har i emissionen tecknat för 6,5 miljoner kronor och kommer att ha en ägarandel om 7 procent. I samband med förvärvet av Wiget Group kommer Cronus Holding att ha en ägarandel på 10 procent.

Bolaget kommer i samband med förvärvet av Wiget Group att emittera 16,15 miljoner aktier som en del av betalning av den initiala köpeskillingen till säljarna. Det innebär att antalet utestående aktier ökar till 140,71 miljoner aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER