Bildkälla: Stockfoto

Ahlstrom-Munksjö minskar omsättning men ökar resultatet

Ahlstrom-Munksjö minskar omsättning men ökar resultatet

Pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten steg dock.

Omsättningen sjönk 5,2 procent till 718,1 miljoner euro (757,7).

Ebitda-resultat blev 120,5 miljoner euro (60,2), med en ebitda-marginal på 16,8 procent (7,9). Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 91,7 miljoner euro (75), med en ebitda-marginal, ex eo på 12,8 procent (9,9).

Rörelseresultatet blev 73,7 miljoner euro (17,8), med en rörelsemarginal på 10,3 procent (2,3).
Justerat rörelseresultat utföll på 49,1 miljoner euro (32,6), med en justerad rörelsemarginal på 6,8 procent (4,3).

Resultatet efter skatt blev 46,6 miljoner euro (4,1), en ökning med 1 036,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,21 euro (0,13), vilket innebär en ökning med 61,5 procent mot föregående år.

Ahlstrom-Munksjö, MEUR Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 718,1 757,7 -5,2%
EBITDA 120,5 60,2 100,2%
EBITDA-marginal 16,8% 7,9%
EBITDA, justerat 91,7 75 22,3%
EBITDA-marginal, justerad 12,8% 9,9%
Rörelseresultat 73,7 17,8 314,0%
Rörelsemarginal 10,3% 2,3%
Rörelseresultat, justerat 49,1 32,6 50,6%
Rörelsemarginal, justerad 6,8% 4,3%
Nettoresultat 46,6 4,1 1 036,6%
Resultat per aktie, EUR 0,21 0,13 61,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER