Bildkälla: Stockfoto

Ahlstrom-Munksjö minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar minskande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Jag är nöjd med vårt resultat under andra kvartalet, och då särskilt med vår snabba reaktion och åtgärderna för att mildra den omedelbara påverkan av coronaviruspandemin", uppger vd Hans Sohlström.

Omsättningen sjönk 16,6 procent till 621,5 miljoner euro (745,1).

Ebitda-resultat blev 69,1 miljoner euro (78,1), med en ebitda-marginal på 11,1 procent (10,5).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 74,0 miljoner euro (83,8), med en justerad ebitda-marginal på 11,9 procent (11,2).

Rörelseresultatet blev 25,8 miljoner euro (35), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (4,7).

Resultatet efter skatt blev 9,0 miljoner euro (14,8), en minskning med 39,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 euro (0,13), vilket innebär en minskning med 46,2 procent mot föregående år.

Ahlstrom-Munksjö förväntar sig att jämförbart ebitda-resultat under tredje kvartalet blir lägre än motsvarande kvartal i fjol.

"Den övergripande marknadssituationen är fortfarande osäker om än med tecken på en gradvis
normalisering av kundaktiviteten i vissa slutanvändningssegment. God efterfrågan förväntas fortsätta för slutanvändningen inom hälso- och livsvetenskap. Efterfrågan på konsumentvarurelaterade produkter förväntas förbli relativt stabil medan den fortsätter på en svag nivå inom husbyggnad och industrirelaterade produkter. Efterfrågan på möbler och transportrelaterade produkter förväntas återhämta sig. Ahlstrom-Munksjös leveransvolymer under tredje kvartalet 2020 förväntas vara lägre än under tredje kvartalet 2019", skriver bolaget om utsikterna.

Ett underhållsstopp vid Aspa massafabrik förväntas under det tredje kvartalet vilket ger en negativ resultatpåverkan på cirka 4 miljoner euro.

Ahlstrom-Munksjö, MEURQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning621,5745,1-16,6%
EBITDA69,178,1-11,5%
EBITDA-marginal11,1%10,5%
EBITDA, justerat74,083,8-11,7%
EBITDA-marginal, justerad11,9%11,2%
Rörelseresultat25,835-26,3%
Rörelsemarginal4,2%4,7%
Nettoresultat9,014,8-39,2%
Resultat per aktie, EUR0,070,13-46,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER