Bildkälla: Stockfoto

Ahlstrom-Munksjö minskar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet, slår estimaten

Pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 8,2 procent till 654,5 miljoner euro (712,9). Det slår förväntningarna då konsensusestimaten låg på 642,8 enligt Bloombergs sammanställning. Den minskade omsättningen uppges framförallt bero på lägre genomsnittliga försäljningspriser och negativa valutakurseffekter.

Bolaget har under kvartalet märkt av en stark återhämtning inom transport och möbelrelaterade områden. Samtidigt har det varit fortsatt svag efterfrågan inom industriella slutanvändningssegmentet.

Gällande de framtida utsikterna förväntas efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös produkter ligga på en ganska god nivå under det nästa kvartalet. Ahlstrom-Munksjös jämförbara ebitda under 2020 förväntas ligga i intervallet 315 - 335 miljoner euro (313 miljoner euro under 2019)

Ebitda-resultat blev 74,4 miljoner euro (77,8), med en ebitda-marginal på 11,4 procent (10,9).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 78,9 miljoner euro (83,6), med en justerad ebitda-marginal på 12,1 procent (11,7). Detta är i linje med vad bolaget guidat under det andra kvartalet. Bloombergs konsensusestimat var på 75,1 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 32,9 miljoner euro (34,3), med en rörelsemarginal på 5,0 procent (4,8).

Resultatet efter skatt blev 15,5 miljoner euro (12), en ökning med 29,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,13 euro (0,10), vilket innebär en ökning med 30,0 procent mot föregående år. Justerat resultat per aktie blev 0,24 euro (0,22), vilket innebär en ökning med 9,1 procent mot föregående år.

Den justerade vinsten per aktien är exklusive avskrivningar som är hänförliga till allokering av köpeskilling.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 104,3 miljoner euro (125,4).

"Kundaktiviteten återhämtade sig under tredje kvartalet allt eftersom länder och marknader öppnade igen efter nedstängningar. /.../ Sammantaget ökade våra försäljningsvolymer avsevärt från andra kvartalet och låg nära föregående års nivåer", säger vd:n Hans Sohlström

Vidare påpekas det också att lönsamheten fortsatte att gynnas på grund av lägre råmaterialpriser och kostnadsbesparande åtgärder.

Ahlstrom-Munksjö, MEURQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning654,5712,9-8,2%
EBITDA74,477,8-4,4%
EBITDA-marginal11,4%10,9%
EBITDA, justerat78,983,6-5,6%
EBITDA-marginal, justerad12,1%11,7%
Rörelseresultat32,934,3-4,1%
Rörelsemarginal5,0%4,8%
Nettoresultat15,51229,2%
Resultat per aktie, EUR0,130,1030,0%
Resultat per aktie, justerat0,240,229,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet104,3125,4-16,8%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER