Bildkälla: Stockfoto

AI kommer att skapa lika många jobb som det tar bort – PWC-rapport

AI kommer att skapa lika många jobb som det tar bort – PWC-rapport

Artificiell intelligens har förutspåtts ta bort jobbmöjligheter, men en ny rapport från konsultfirman PWC visar på motsatsen. Vissa sektorer som tillverkning och transport kommer att påverkas negativt men nya jobbmöjligheter väntas skapas inom hälsovård och utbildning, enligt analysen.

PWC har tittat på Storbritannien där AI förutspås ersätta 38 procent av arbetstillfällen inom transportsektorn respektive 30 procent inom tillverkningssektorn. Inom hälsovårdssektorn väntas AI ersätta 12 procent av jobben samtidigt som 34 procent nya arbetsmöjligheter skapas.

"Våra prognoser tyder på att AI inte kommer att leda till teknisk arbetslöshet när vi projicerar att det kommer att ersätta omkring 20 procent av befintliga brittiska jobb före 2037, men skapa ett liknande antal", skriver PWC i rapporten enligt Business Insider.

"I absoluta termer förväntas cirka 7 miljoner befintliga arbeten försvinna, men cirka 7,2 miljoner förväntas skapas, vilket ger nettojobb på cirka 0,2 miljoner."

Både PWC och OECD klassar sektorer som rör komplexa och specialiserade uppgifter och personer som de som kommer att dra mest nytta av artificiell intelligens. Bland dessa nämns utbildning, vetenskaplig och tekniskt arbete, information och kommunikation samt tjänster inom boende och mat. Bland sektorerna som väntas drabbas värre av utvecklingen nämns finans och försäkring, detaljhandeln, bygg, transport, tillverkning och offentlig förvaltning.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER