Bildkälla: Stockfoto

AIG och Novo Nordisk nya innehav i Skagen Vekst, som ökade 3,52 procent i augusti

Fonden Skagen Vekst A steg 3,52 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,62 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De bästa bidragen kom från företag med huvudsaklig verksamhet inom förnybar energi, till exempel energiinnehavet Bonheur och danska Vestas, som producerar vindkraftverk. Det har kommit positiva signaler om ytterligare investeringar i denna sektor på senare tid.

Samsung Electronics tyngde i augusti. Bolaget levererade enligt förvaltaren goda resultat under andra kvartalet, men nedgången i augusti ska bero på en av Samsungs största konkurrenter som varnar för svårare framtidsutsikter för RAM-industrin. Detta ska även ha påverkat förväntningarna på Samsung.

I augusti köpte förvaltarna fler aktier i försäkringsbolaget AIG och den danska läkemedelskoncernen Novo Nordisk.

"Det finns mycket som tyder på en uppgång i båda bolagen efter en period med svagare aktiekurser. Efter goda framsteg i Vestas trimmades positionen något, medan fonden sålt sig helt ut ur rederiet Stolt-Nielsen för att investera i bolag som förvaltarna har mer tro på," kommenterar förvaltarna.

Skagen Vekst A, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent3,52
Index MM, förändring i procent2,62
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER