Bildkälla: Stockfoto

AIK Fotboll kallar till årsstämma den 11 mars

Aktieägarna i AIK Fotboll kallas till årsstämma torsdagen den 11 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart. Nomineringskommitténs förslag kommer presenteras i god tid före stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER