Bildkälla: Stockfoto

AIK Fotboll mer än halverar förlusten under Q1, sålt över 10 000 årskort för dam- och herrmatcher

AIK Fotboll redovisar en lägre omsättning men också en betydligt minskad förlust under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen minskade till 23,3 miljoner kronor (24,6).

Den lägre försäljningen beror på att klubben inte kunnat ta in betalande publik på sina hemmamatcher. I intäkterna ingår också ett retroaktivt kompensationsstöd för 2020 på 4 miljoner kronor. AIK har inte erhållit något besked om liknande kompensationsstöd för 2021.

Rörelseresultatet blev -9,8 miljoner kronor (-20,5).

Resultatet före skatt var -9,8 miljoner kronor (-20,5).

Resultatet efter skatt blev -8,0 miljoner kronor (-19,0), och per aktie -0,36 kronor (-0,87).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,8 miljoner kronor (-17,4).

Likvida medel uppgick till 22,7 miljoner kronor (27,3).

”En av de största utmaningarna inför säsongen 2021 som vi hanterat är försäljning av årskort, det är ju minst sagt osäkert för köparen vad köpet kommer generera för matchupplevelser. AIK Fotbolls årskortsköpare har på ett fantastiskt sätt visat att lojaliteten till klubben är betydligt större än antalet matcher som garanteras. AIK Fotboll har levererat ett förkrossande klubbrekord i antalet sålda damårskort där över 1 100 köpt årskort och herrårskorten har passerat 9 200 sålda”, säger vd Björn Wesström.

AIK Fotboll, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning23,324,6-5,3%
Rörelseresultat-9,8-20,5
Resultat före skatt-9,8-20,5
Nettoresultat-8,0-19,0
Resultat per aktie, kronor-0,36-0,87
Kassaflöde från löpande verksamhet-10,8-17,4
Likvida medel22,727,3-16,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER