Bildkälla: Stockfoto

AIK Fotboll ökar intäkterna och vänder till vinst i fjärde kvartalet

AIK Fotboll redovisar ökande intäkter och vänder till vinst i fjärde kvartalet 2020 jämfört med förlust motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseintäkterna steg 63,7 procent till 40,6 miljoner kronor (24,8).

Rörelseresultatet blev 10,9 miljoner kronor (-16,7), med en rörelsemarginal på 26,8 procent.

I resultatet ingår engångsposter med 9,8 miljoner kronor (noll).

Resultatet före skatt var 10,9 miljoner kronor (-16,6).

Resultatet efter skatt blev 5,0 miljoner kronor (-11,6). Resultat per aktie hamnade på 0,23 kronor (-0,53).

Försäljningen av årskort-21 påbörjades den 26 november i fjol och AIK Fotboll hade vid årsskiftet 2020/2021 sålt årskort för 3,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 17,5 miljoner kronor föregående säsong vid samma tidpunkt. Restriktionerna påverkar kraftigt försäljningen och klubbens primära intäktskälla, match och event, är beroende av hur coronapandemin utvecklas under det innevarande året.

- Utsikterna för AIK Fotboll 2021 är stabila. Vi har hanterat pandemin på ett bra sätt både ur smittskyddssynpunkt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta gör att vi trots osäkerheten som coronapandemin innebär framöver har en stabil grund att stå på både avseende ekonomi och verksamhet. Båda seniorlagen spelar i landets högsta serie och vi har en stor mängd egenfostrade spelare i båda seniortrupperna. AIK Fotboll har landets bäst rankade akademiverksamhet för flickor och för pojkar var det AIK Fotbolls ungdomsakademi som under 2020, i samma ranking, ökade mest i certifieringspoäng. Det tillsammans med tanken på att vi förhoppningsvis under säsongen kommer att få spela inför vår fantastiska publik igen gör att det finns anledning att se positivt på framtiden för AIK Fotboll, kommenterar Björn Wesström, vd och klubbdirektör i AIK Fotboll i bokslutet.

AIK Fotboll, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning40,624,863,7%
Rörelseresultat10,9-16,7
Rörelsemarginal26,8%
Resultat före skatt10,9-16,6
Nettoresultat5,0-11,6
Resultat per aktie, kronor0,23-0,53
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER