Bildkälla: Stockfoto

Akelius emitterar D-aktier som noteras på First North

Akelius emitterar D-aktier som noteras på First North

Fastighetsbolaget Akelius genomför en emission av det nya aktieslaget D-aktier som ska noteras på First North. Bolaget har tidigare preferensaktier som handlas på First North. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet riktas sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet. D-aktierna kommer handlas i euro och utdelningen kommer betalas i euro. Priset per D-aktie hamnar i intervallet 1,75 till 1,85 euro per aktie. Vad utdelningen är på D-aktierna framgår inte av pressmeddelandet.

Grunderbjudandet omfattar 110 miljoner D-aktier och erbjudandet kan utökas med ytterligare 110 miljoner D-aktier. Erbjudandepriset och storleken på erbjudandet förväntas offentliggöras den 4 oktober då även D-aktien ska börja handlas på First North. Erbjudandepriset kommer att bestämmas genom anbudsförfarande, eller book building.

Akelius avser att använda emissionslikviden från erbjudandet för att återbetala kapital som av ratingbolag, helt eller delvis, klassas som skuld. Detta främjar anskaffning av kapital och tillväxt genom företags- och fastighetsförvärv. Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Nuvarande kreditbetyg är BBB.

Anmälningstiden inleds den 19 september och pågår till den 2 oktober för allmänheten och till den 3 oktober för institutionella investerare.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER