Bildkälla: Stockfoto

Akelius minskade förvaltningsresultatet - hyresreglering i Berlin förväntas minska intäkter

Fastighetsbolaget Akelius redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 115 miljoner euro (122), en minskning med 5,7 procent mot föregående år. Det beror på ett minskat fastighetsbestånd jämfört med 2019.

Driftnettot uppgick till 60 miljoner euro (61), en minskning med 1,6 procent mot föregående år. Kontra jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 8,4 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 51 miljoner euro (53), en minskning med 3,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -8 miljoner euro (100).

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner euro (72), en minskning med 25,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,02 euro (0,02).

Hyresregleringen i Berlin förväntas minska Akelius hyresintäkter med 23 miljoner euro under 2021.

"Akelius strävar efter förbättrat kassaflöde genom att slutföra nuvarande uppgraderingar och att inte lägga till större uppgraderingsprojekt. Akelius förväntar sig högre hyresintäkter 2021 jämfört med 2020 trots motvind i form av ökad hyresreglering och COVID-19", kommenterar vd:n Ralf Spann

Akelius, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter115122-5,7%
Driftöverskott6061-1,6%
Förvaltningsresultat5153-3,8%
Resultat före skatt-8100
Nettoresultat5472-25,0%
Resultat per aktie, EUR0,020,020,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER