Bildkälla: Stockfoto

Akelius minskade nettoresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Akelius redovisar minskande nettoresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 66 miljoner euro (48), en ökning med 37,5 procent mot föregående år. Tillväxten för jämförbara fastigheter var 9,5 procent (-0,7).

Driftnettot uppgick till 32 miljoner euro (21), en ökning med 52,4 procent mot föregående år.

Värdeförändringen var 13 miljoner euro, vilket motsvarar 0,2 procent.

Resultatet efter skatt blev -58 miljoner euro (-18). Resultat per aktie hamnade på -0,02 euro (-0,01). Siffrorna avser kvarvarande verksamhet.

Substansvärdet var 7 111 miljoner euro (6 558). Bolaget har inte någon nettoskuld.

Akelius köpte fastigheter för 130 miljoner euro under perioden, i Montreal och Toronto.
Genomsnittligt direktavkastningskrav var 3,69 procent.

"Stark ekonomisk utveckling i Akelius storstäder och minskade covid-19 effekter har påverkat hyresintäkter positivt genom högre hyresnivåer, lägre hyresrabatter och lägre vakans.
Tillgångar med låg risk i kombination med låg belåning och stark likviditet ger skydd mot potentiell finansiell turbulens i framtiden. Akelius starka finansiella grund gör att bolaget kan utöka fastighetsbeståndet när möjligheter uppstår", uppger vd Ralf Spann i en kommentar.

Akelius, MEURQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter664837,5%
Driftöverskott322152,4%
Nettoresultat-58-18
Resultat per aktie, EUR-0,02-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER