I SAMARBETE MED AKOBO MINERALS
Bildkälla: Stockfoto

Akobo Minerals har som mål att finna minst en miljon uns guld

Akobo Minerals har som mål att finna minst en miljon uns guld

Under perioden 27 januari till 14 februari pågår en nyemission i Akobo Minerals AB om totalt 8,3 miljoner kronor.

I ca 10 år har det pågått ett prospekteringsarbete i Akobo-regionen i Etiopien. Nu är målet att finna minst en miljon uns guld under de närmaste åren och man har öppnat upp för det första publika erbjudandet att teckna aktier.

Guld? Varför guld? Det enklaste svaret är att guld är pengar och att det har varit så sedan urminnes tider. Ett lite modernare svar är att guld är en livsviktig metall för samhället, guld utgör en del av vår vardag i form av mobiltelefoner, datorer och vardagselektronik, utöver detta så är det vår viktigaste monetära metall; en stor andel av allt guld går till investering. Till och med världens centralbanker har blivit nettoköpare under det senaste årtiondet, ett mycket kraftfullt ställningstagande från bankernas sida som visar att guldet har behållits sin glans.

Som alla metaller, valutor och råvaror så går guldets värdering upp och ner med tiden. I närtid har guldpriset ökat sedan 2015 och i svenska kronor handlas guldet mellan 460 och 480 kr per gram, något som var nästan otänkbart för 15 år sedan. Om trenden håller i sig så har vi ett mycket intressant årtionde framför oss.

Guld är också en ”hedge” vid oro i världen, när oroliga tider står för dörren så ökar guldets värde. Den geopolitiska situationen är osäker på många håll och detta gynnar guldpriset både på lång och kort sikt. Akobo Minerals vinner givetvis på ett stigande guldpris.

Så här säger Johan Sjöberg, Vd, Akobo Minerals, om den pågående teckningsperioden och arbetet som pågår i Akobo-området:

”Akobo Minerals är en möjlighet att investera i två stabila trender, ökningen av guldpriset och ökande intresse i prospektering. Guld har alltid varit sägenomspunnet och högt värderat i mänsklighetens historia och att få arbeta med guld i ett område som har varit faraonernas granngård är fascinerande för en geolog som mig. Att området därtill är ovanligt guldrikt gör inte saken mindre intressant, i skrivande stund livnär sig mellan 15 000 och 20 000 människor på att gräva guld med hacka och spade i Akobo. Sedan guldrushen började där för ca 15 år sedan har betydande rikedomar grävts upp ur jorden i området och guldgrävarna har hittat många områden med guldfyndigheter.”

Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets prospektering i Akobo-området i Etiopien. Huvudsakligen kommer emissionslikviden att användas till fortsatt kärnborrning och annat prospekteringsarbete i Akobo-området. Planen är att borra 3000m kärnborrning i området under första kvartalet i år. Bolaget bedömer att sannolikheten är hög att hitta djupare förlängningar av de redan kända guldmineraliseringarna i området.

I andra hand kommer pengarna från emissionen användas till att genomföra tester och beräkningar för att undersöka möjligheterna till att starta småskalig gruvdrift på en eller flera av de guldfyndigheter som bolaget känner till i Akobo-området.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie
Avstämningsdag: 23 januari 2020
Teckningstid: 27 januari 2020 – 14 februari 2020
Antal aktier i Nyemissionen: Högst 41 657 586 aktier
Emissionsbelopp: Högst 8 331 517,20 SEK (före avdrag för emissionskostnader)
Värdering, pre money: 33,3 MSEK

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Akobo Minerals. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER