Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ökade 0,05 procent i september

Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 0,05 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Maria Ljungkvist.

Under september hade fonden ingen aktieexponering utan hela avkastningen kom från räntebärande placeringar.

Under månaden minskade man kreditriskexponeringen genom att justera ner spreaddurationen. De främsta anledningarna till detta var ökad osäkerhet kring covid-19 samt de mindre generösa kreditpåslangen jämfört med i våras.

"Sedan mitten av september köper även Riksbanken företagsobligationer. Riksbankens marknadsnärvaro sker på gott och ont, men kan dämpa eventuella rädslor för att ett marknadshaveri likt det som uppstod på den svenska företagsobligationsmarknaden i mars i år. En del av det litet svalare läget på marknaden kan delvis också vara kopplat till en allmän nedjustering av risker inför kvartalsskiftet", avslutar Ljungqvist.
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent0,05
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent-3,0
Index i år, förändring i procent-0,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER