Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i augusti

Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg 0,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar.

- En av utgångpunkterna för ränteförvaltningen i början av juli var som tidigare att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn till följd av pandemin. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som hade bäst risk- och avkastningsprofil. Dessa utgångspunkter fungerade bra i augusti. I slutet av augusti brantade nämligen statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti. Placeringar i en korg med statsobligationer med 1-3 år i ränteduration skulle givit marginellt positiv avkastning.

Portföljräntan har sjunkit i augusti. Räntedurationen har ökat och spreaddurationen har minskat. Förvaltaren bedömer att kreditrisk fortsatt ger bäst avkastning i förhållande till risk givet de låga
statsobligationsräntorna, men utsikterna är enligt henne svårbedömda och beror mycket på pandemin som ingen vet om den är under kontroll.

Aktie-Ansvar Graal Offensiv, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent0,3
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent-5,3
Index i år, förändring i procent-0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER