Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Graal Offensiv var oförändrad under september

Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv var oförändrad under september, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Maria Ljungqvist.

Under september månad hade inte fonde någon aktieexponering. De räntebärande placeringarna utvecklades positivt innan avdrag för avgift.

"En av utgångspunkterna för förvaltningen i början av september var som tidigare att kreditriskexponering genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn till följd av pandemin. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var de investeringsalternativ som hade bäst risk- och avkastningsprofil" skriver Ljungqvist.

Detta gick dock inte lika bra som föregående månader.

I september föll långa statsobligationer vilket ledde till att placeringar i ett långt statsobligationsindex med 6,3-6,4 i ränteduration skulle bidragit till en avkastning på 0,79 procent.

Fonden minskade sin spreadduration något under månaden.
Aktie-Ansvar Graal Offensiv, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent0
Index MM, förändring i procent0
Fond i år, förändring i procent-5,3
Index i år, förändring i procent-0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER