Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti - fusioneras in vid sista september

Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Som tidigare meddelats kommer denna fond att fusioneras in i fonden Saxxum vid månadsskiftet september-oktober. Inför denna omläggning avvecklades kvantstrategierna den 10 juli och därefter har fonden enbart haft exponering mot svenska räntebärande tillgångar och medel på konto.

- Fonden har haft en ränteduration på endast runt 0,3 och har därmed inte påverkats så mycket av rörelserna i statsobligationsräntorna under månaden. I slutet av augusti brantade statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti, kommenterar Maria Ljungqvist.

Aktie-Ansvar Kvanthedge, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,2
Index MM, förändring i procent-1,0
Fond i år, förändring i procent-24,8
Index i år, förändring i procent3,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER