Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi minskade 0,16 procent i oktober

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi minskade 0,16 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,20 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar månaden.

"En av utgångspunkterna för förvaltningen i början av oktober var som tidigare att kreditriskexponering genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn till följd av pandemin".

Kreditriskexponeringen hade en negativ påverkan på fonden under månaden. Underliggande räntor och statsobligationer påverkade dock inte fonden nämnvärt.

Under oktober minskades fondens kassa till förmån av företagsobligationer med FRN konstruktion (Floating Rate Note).

"Dessa FRN har på grund av sin konstruktion längre spreadduration (känslighet för röselser i kreditspreadar) än ränteduration (känslighet för rörelser i underliggande räntor). Syfte med detta var att höja portföljräntan något.

Vid slutet av månaden hade fonden en spreaddurationen på 2,1.

Vid utgången månad var fondens tre största innehav SCBC 5,32 procent, Nordea Hypotek 3,99 procent följt av Landshypotek Bank 3,93 procent.
Aktie-Ansvar Räntestrategi, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,16
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent1,20
Index i år, förändring i procent-0,18
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER