Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,20 procent i mars - gynnades av Corem

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,20 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,87 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltaren Maria Ljungqvist.

"En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av mars var, såsom i februari, att kreditriskexponering genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen, men också att de kortsiktiga marknadsriskerna är påtagliga trots den påbörjade coronavaccineringen", kommenterar förvaltaren inledningsvis.

Vidare skriver Ljungqvist att en annan utgångspunkt i fonden var att renodlad ränteduration inte var det bästa investeringsalternativet. Mot bakgrund av ovan hade fonden kvar kreditriskexponering i mars och hade samtidigt en mycket kort ränteduration.

Kreditriskexponeringen lönade sig under mars som var en månad präglad av hyfsad riskaptit. Fondens kreditexponering stod för huvuddelen av avkastningen i mars.

"Avkastningen gynnades av en bolagsspecifik händelse i Corem där en ”change-of-control” klausul i obligationsvillkoren utlöstes av en förändring av Corems ägarförhållanden. M2 Asset Management (Rutger Arnhults bolag) blev, genom utfallet av en budpliktsbud till aktieägarna i Corem, direkt och indirekt (via Klövern) ägare till mer än 50 procent av utestående röster i Corem. Därmed fick innehavarna av Coremobligationer rätt att lämna in sina obligationer på kurs 101, vilket påverkade kursen på Corems 2023 obligation en hel del i början av mars", kommenterar Ljungqvist.

Fondens ränte- och spreadduration låg vid månadsskiftet på 0,3 respektive 2.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent0,20
Fond i år, förändring i procent0,87
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER