Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,3 procent i juli - fonden positionerad för fortsatt ekonomisk återhämtning

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,3 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

"De svenska statsobligationsräntorna följde med ner när de amerikanska räntorna föll under månaden. Fonden har tjänat några punkter på sin marginellt positiva räntedurationsexponering, men denna månad hade det varit mer fördelaktigt att ha längre ränteduration. Ett index innehållande kommun- och bostadsobligationer(AAA) och med en ränteduration på 3-3,5 steg med 40-50 punkter", skriver förvaltaren.

Ljungqvist menar vidare att kreditmarknaden har tappat momentum och att tendenser till ökande kreditspreadar kunnat noteras. För fonden lönade sig ändå kreditexponeringen under juli. Enligt förvaltaren främst tack vare den högre löpande ränta som kreditexponeringen ger, men även till viss del tack vare att spreadrörelserna totalt sett i fondens specifika innehav ändå var gynnsamma.

Inför framtiden skriver förvaltaren att fonden är positionerad för ett huvudscenario där den ekonomiska återhämtningen fortsätter och där andelen betalningsinställelser fortsätter att falla. Av den anledningen har fonden också hög exponering mot High Yield.

"Risknivån är dock anpassad till den närvarande risken för marknadsturbulens genom den moderata kreditlöptiden och exponeringen mot aktievolatilitet. Hösten kommer troligtvis att innehålla en mer entydigt signalering från den amerikanska centralbanken om en kommande kursändring nästa år. Detta kan innebära ett mer nervöst marknadsbeteende med högre volatilitet som följd", skriver förvaltaren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Fastpartner, Telia och Volvo Car med portföljvikterna 6,30, 4,51 respektive 4,27 procent.

Vid månadsskiftet utgjorde likvida medel och bostadsobligationer (med AAA rating) drygt 14 procent av den totala portföljen.

Fondens spreadduration låg vid tidpunkten på 1,8 medan räntedurationen låg på 0,2 år.


Aktie-Ansvar Räntestrategi, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent0,3
Fond i år, förändring i procent1,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER