Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,35 procent i april - risk för marknadsturbulens

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,35 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltaren Maria Ljungqvist.

Inför april var fonden positionerad med kreditriskexponering.

"Kreditriskexponering lönade sig under april som var en månad präglad av god riskaptit. Fondens kreditexponering stod för huvuddelen av avkastningen i april. I linje med en starkare riskaptit sjönk den implicita aktievolatiliteten och fondens lilla exponering mot densamma kostade några punkter denna månad", kommenterar förvaltaren.

Under månaden gynnades avkastningen av bolagsspecifika händelser där Nyfosa erbjöd sig att lösa in befintlig obligation med förfall 2022 på en för fonden fördelaktig kurs. I övrigt gynnades fondens mer riskfyllda innehav, de med en kreditkvalitet som motsvarar B, av en ökad aktivitet.

Vidare skriver förvaltarna att börserna är högt värderade och kreditspreadarna befinner sig samtidigt nära de lägsta nivåer de nått vid några enstaka tillfällen sedan Lehmankrisen. Historiskt har sådana lägen följts av perioder med ökande kreditspreadar.

"Fonden är positionerad för ett huvudscenario där den ekonomiska återhämtningen fortsätter och centralbankerna inte påbörjar någon ”exit” i närtid. Risknivån är dock anpassad till den närvarande risken för marknadsturbulens", skriver Ljungqvist avslutningsvis.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent0,35
Fond i år, förändring i procent1,22
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER