Bildkälla: Stockfoto

Aktiefond Tillväxtmarknader – ett slagigt och utmanande andra kvartal

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ökade med 1,4 procent under det andra kvartalet jämfört med sitt jämförelseindex som steg med 3,0 procent. Börserna i tillväxtmarknader var slagiga under perioden. Fonden har fortsatt att fokusera på att ta bolagsspecifika bets.

”I april och till mitten av maj, föll börserna på oro över alltför höga inflationssiffror och att räntorna kunde röra sig fortsatt uppåt. Börserna pressades även av en allvarlig coronautveckling i Indien och Sydostasien. Från mitten av maj till halvårsskiftet gick börserna uppåt igen drivet av att räntorna rörde sig nedåt och att marknaden blev mindre orolig för hög inflation. Fokus ökade åter på att konjunkturen ser fortsatt stark ut och att företagsvinsterna förväntas växa rejält i år”, berättar fondens förvaltare Henrik Oh.

Fonden har försökt hitta aktier som gynnas av en normalisering av coronapandemin och den återhämtning som sker runtom i världen.

Fondens främsta relativa bidragsgivare var den kinesiska klädestillverkaren Shenzhou International vars aktiekurs steg med 20 procent. Bolaget tillverkar kläder på beställning av globala aktörer som Nike, Adidas och Uniqlo. Sämsta relativa bidragsgivare var att fonden inte haft något innehav i taiwanesiska shippingbolaget Evergreen Marine som rusade 335% under perioden.

”Priserna på containershipping utvecklades starkt under perioden, dels till följd av tillfälliga kapacitetsproblem i kinesiska hamnar men även efterfrågan har varit starkare än väntat”, förklarar Henrik Oh.

Hälsovård var den bästa sektorn och gick mycket starkt under perioden. Innehav som den kinesiska kontraktstillverkaren av läkemedel Wuxi Biologics steg 44 procent på en höjd försäljnings- och vinstprognos.

Fonden gjorde inga strukturella förändringar under kvartalet. Ur ett branschperspektiv har fonden en viss övervikt inom kommunikationstjänster och en viss undervikt i hälsovårdssektorn. Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och det är denna som har betydelse för hur fonden utvecklas.

Fondens tre största innehav vid periodens slut var TSMC (9,8 procents portföljvikt), Alibaba (9,7 procent) och Tencent (8,7 procent).

Innehavet i den koreanska minneschipstillverkaren SK Hynix gick ned cirka 5 procent under kvartalet och Henrik Oh berättar att aktien inte utvecklats som förväntat men han tror fortsatt på bolagets potential.

”Det råder en brist på datachips och situationen ser gynnsam ut för SK Hynix. Min syn är att halvledarmarknaden är fortsatt stark under andra halvåret med stigande minnespriser och aktien har en attraktiv värdering”, säger förvaltaren.

Avslutningsvis tror fondförvaltaren att inflationsstatistik och räntornas utveckling är viktigast att hålla ögonen på framöver.

”Allteftersom vi får en normalisering av coronapandemin och en återhämtning av ekonomierna kommer marknadens fokus att skifta till det allmänna konjunkturläget och bolagens möjligheter till vinsttillväxt och bolagens värdering. Vi kommer se en stark återhämtning av vinsterna under 2021 men sannolikt kommer även vinstmultiplarna, värderingen att gå ned”, avslutar Henrik Oh.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER