Bildkälla: Stockfoto

Akzo Nobel bättre än väntat

Nederländska kemijätten Akzo Nobel, som är en stor arbetsgivare i Sverige, redovisar en rapport för första kvartalet som är bättre på samtliga punkter jämfört med förväntat.

Omsättningen steg 10 procent till 2 263 miljoner euro (2 058). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 160.

Rörelseresultatet blev 303 miljoner euro (187). Rörelsemarginalen var 13,4 procent (9,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 307 miljoner euro (214), väntat var 279,9, med en justerad rörelsemarginal på 13,6 procent (10,4).

Resultatet efter skatt blev 217 miljoner euro (114), analytikerkonsensus 173,7.

Bolaget siktar på att växa minst i linje med relevanta marknader och att förbättra rörelsemarginalen med 0,5 procent genom bland annat kostnadsdisciplin, står det under utsikter.

Vad gäller skuldsättningen är målet att nettoskulden ska vara 1-2 gånger ebitda.

Akzo Nobel, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning2 2632 1604,8%2 05810,0%
Rörelseresultat30318762,0%
Rörelsemarginal13,4%9,1%
Rörelseresultat, justerat307279,99,7%21443,5%
Rörelsemarginal, justerad13,6%13,0%10,4%
Nettoresultat217173,724,9%11490,4%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER