Bildkälla: Stockfoto

Alpcot Holding har fullt fokus på lönsamhet - förlust i Q3

Finanskoncernen Alpcot Holding redovisar en förlust i det tredje kvartalet. Bolaget upprepar att fokus ligger på lönsamhet på kort sikt.

De totala intäkterna uppgick till 11,9 miljoner kronor. Vid kvartalets utgång hade Alpcot omkring 10,9 miljarder kronor i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till cirka 9 200. Alpcot hade samtidigt dessutom cirka 11 400 kunder med ett försäkringsengagemang.

Rörelseresultatet blev -7,3 miljoner kronor. Nettoresultatet blev -7,4 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev -0,05 kronor. Koncernen bildades i november förra året så det saknas jämförelsetal.

Alpcot Holding uppger att man skjuter upp förvärv tills dess att marknaden för att finansiera förvärv är bättre. Det gör också att man skrotat sin tidigare ambition om att 2024 nå över 250 miljoner kronor i intäkter och en ebitda-marginal på över 30 procent.

Den nya finansiella målsättningen är att koncernens rörelseintäkter exklusive provisionskostnader för 2025 ska överstiga 115 miljoner kronor och att ebitda-marginalen ska överstiga 25 procent. I det målet finns det inte några förvärv inkluderade.

"Alpcot har fortfarande en ambition att fortsätta med selektiva förvärv samt delta i potentiella
strukturaffärer, men detta kommer enbart ske när det skapar tillräckligt stora värden för bolagets
aktieägare. Min bedömning är att det bästa sättet att förbättra villkoren för att finansiera förvärv är att fortsätta bevisa affärsmodellen och nå lönsamhet så snabbt som möjligt", skriver vd Björn Bringes i rapporten.

Fokus ligger på att öka försäljningen av tilläggstjänster där intjäningen är bra. Volymen under portföljförvaltning växte enbart under tredje kvartalet med 82 procent till 1 123 miljoner kronor, från 619 miljoner kronor.

"Utveckling av fler tilläggstjänster har också påskyndats och vi räknar med att i början av nästa år kunna lansera nya tjänster, som ytterligare kommer driva intäkterna redan nästa år", uppger Alpcot Holding-chefen.

Lanseringen av automatiserad rådgivning gav ett resultat, uppger bolaget också.


Alpcot Holding, MkrQ3-2022
Intäkter11,9
Rörelseresultat-7,3
Nettoresultat-7,4
Resultat per aktie, kronor-0,05
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER