Bildkälla: Stockfoto

Alphahelix förvärvar Cybergene och genomför riktad nyemission på 13,7 miljoner kronor

Life science-bolaget Alphahelix förvärvar samtliga aktier i Cybergene, som är ett ett svenskt bolag som har utvecklat och säljer diagnostiska kit framförallt för invasiv fosterdiagnostik, men även inom manlig infertilitet och missfallsdiagnostik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Alphahelix genomför en riktad nyemission på 13,7 miljoner kronor före emissionskostnader i syftet att finansiera förvärvet. Den riktade nyemissionen blev övertecknad och tecknas huvudsakligen av Erik Selin, genom ES Aktiehandel, Formue Nord Markedsneutral och Gerhard Dal samt ägare i Cybergene

Alphahelix emitterar 10,57 miljoner nya aktier till teckningskursen 1,30 kronor per aktie och har därefter 63,40 miljoner aktier utestående.

Köpeskilling erläggs dels genom apportbetalning om 5,6 miljoner kronor, dels med 6,4 miljoner kronor kontant. Den totala köpeskillingen uppgår därmed till 12 miljoner kronor. Resterande del av likviden från den riktade nyemissionen avses att användas för integrering av Cybergene.

Alphahelix har identifierat betydande underliggande värden i Cybergene, vilka bedöms kunna realiseras bland annat genom att accelerera försäljningsaktivitet samt genom de synergier som ett förvärv medför inom Alphahelix-koncernen. Bland annat rör det sig om Cybergenes ISO-plattform som innebär att Cybergene kan certifiera produkter, till exempel inom Alphahelix företagsgrupp, enligt nuvarande CE IVD samt kommande CE IVDR-krav.

Cybergene bedriver försäljning både genom distributörer i 21 länder och via direktförsäljning i Norden, Lettland, Tyskland, Ungern och Indien. Största enskilda användare är Karolinska universitetssjukhuset. Cybergene hade 2020 en omsättning på 3,3 miljoner kronor med ett resultat på 1,1 miljoner kronor. Bolaget hade vid årsskiftet en kassa på 1,8 miljoner kronor samt skulder på 0,2 miljoner kronor.

Målsättningen är att Cybergene ska nå en omsättning på 20 miljoner kronor under 2022.

- Vårt mål är att under räkenskapsåret 2022 nå en omsättning för hela koncernen om totalt cirka 70 miljoner kronor, med ökad lönsamhet, kommenterar Mikael Havsjö, vd för Alphahelix.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER