Bildkälla: Stockfoto

Alphahelix ökar omsättningen i tredje kvartalet som normalt är bolagets sämsta

Life science-bolaget Alphahelix redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan, ett kvartal som normalt är koncernens sämsta. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 4,9 miljoner kronor, med 3,4 miljoner kronor som jämförelsetal i resultaträkningen.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,1), med en rörelsemarginal på 2,0 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,2 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

Bolaget skriver i en kommentar att det är främst koncernens nya strategi att stärka produktportföljen för diagnostik i Norden som gett resultat. Fokusområden som QPCR och biobanker har också mycket god utveckling.

Klinisk diagnostik av covid-19 står för stora delar av omsättningsökningen.

"Där har vi flyttat fram våra positioner med nya instrument och testmetoder. Ett projekt med
leveranser av covid-19 instrument med test kit till Etiopien initierades under Q3. Där ser vi mycket positivt på utvecklingen. I Norden har vårt nya POCT system, AIGS, för covid-19 rönt mycket gott intresse både för klinisk verksamhet som för privata aktörer", skriver bolaget.

Man såg även en ökning av aktiviteter på forskningssidan under september.

"Det är framförallt en ökad försäljning av förbrukningsvaror när laboratorieverksamheten startar upp igen men även intresset för dyrare utrustning har ökat", förklarar bolaget.
Alphahelix, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning4,93,444,1%
Rörelseresultat0,1-0,1
Rörelsemarginal2,0%
Resultat före skatt0,2-0,1
Nettoresultat0,2-0,1
Resultat per aktie, kronor0,000,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER