Bildkälla: Stockfoto

Alteco Medical minskar omsättningen under tredje kvartalet - riktad nyemission till Anders Althin

Medicinteknikbolaget Alteco Medical redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Under Q3 har vi sett en större påverkan av det aktuella världsläget än tidigare. Pandemin drabbar våra återförsäljare, då de inte kan utöva försäljningsarbete som normalt, och har svårt att besöka sjukhus som infört besöksförbud. Utöver pandemin har vi även drabbats av den politiska situationen i Turkiet, där ersättningsmodellen för hälsovård kraftigt försämrats", uppger vd Fredrik Jonsson.

Omsättningen sjönk 34,5 procent till 1,9 miljoner kronor (2,9).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före skatt var -1,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-2,2).

Likvida medel uppgick till 0,5 miljoner kronor (-2,1).

"En faktor för framtida framgångar är att vi når ut på fler marknader, får ökad och spridd försäljning och därmed blir mindre känsliga för lokala temporära nedgångar. Våra satsningar på att utöka våra försäljningskanaler börjar ge effekt och vi har efter periodens slut tecknat distributörsavtal på nya marknader. Marknaderna Österrike och Portugal är relativt små, men viktiga i bolagets framtida expansion", skriver Alteco Medical-chefen.

Bolaget räknar med att knyta till sig fler nya distributörer under året och ser positivt på att det finns ett ökat intresse för bolagets produkt på nya marknader.

I samband med rapporten meddelade Alteco Medical också att styrelsen beslutat om en riktad nyemission till huvudägaren Anders Althin. Det tillför bolaget cirka 7 miljoner kronor i rörelsekapital och för att utveckla bolagets projekt. Teckningskursen är satt till 0,98 kronor per aktie och några materiella emissionskostnader väntas inte.

Efter nyemissionen kommer Anders Althin med närstående bolag att äga cirka 71,4 procent i Alteco Medical.

Alteco Medical, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning1,92,9-34,5%
Rörelseresultat-1,2-1,0
Resultat före skatt-1,3-0,9
Nettoresultat-1,3-0,9
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,9-2,2
Likvida medel0,5-2,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER