Bildkälla: Stockfoto

Alvestaglass förbereder för nyemission

Alvestaglass förbereder för nyemission

Alvestaglass Partners Sweden bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission i samband med att Alvestaglass beslutat om nyemission om 10 miljoner kronor. Det framgår av kommuniké från bolagets extrastämma i fredags.

14 ägare närvarande på stämman, vilket representerar 22 procent av ägarandel och röster.

Alvestaglass Partners Sweden har erbjudits delta med sin pro rata-andel, vilket innebär att ingen utspädning av ägande sker vid fullt tecknande. Ytterligare villkor framgår ej.

Bemyndigandet innebär att befintliga ägare, fram till den sista december 2019, kommer erbjudas företrädesrätt till nyemissionen.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER