Bildkälla: Stockfoto

Alvestaglass planerar genomföra riktad nyemission på 10 miljoner kronor

Alvestaglass planerar genomföra riktad nyemission på 10 miljoner kronor

Glasstillverkaren Alvestaglass planerar att genomföra en riktad nyemisison på 10 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier.

Alvestaglass har gett Stockholm Corporate Finance i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den riktade emissionen genom en så kallad bookbuilding-process med målsättningen att genomföra emissionen i oktober.

Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera expansion i nya produktkategorier samt för att stärka upp ägarbasen inför kommande listningsprocess.

Alvestaglass Partners Sweden, som idag äger 29 procent av bolagets aktier och som i sin tur handlas via Pepins Group, kommer att erbjudas att försvara sin ägarandel i bolaget i den riktade emissionen.

Arbetet med att lista Alvestaglass aktier på en MTF-plattform fortskrider. Målsättningen är att en listning ska genomföras under första halvåret 2020.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER