Bildkälla: Stockfoto

Alzinova: Terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom i fokus - Penser

Det lilla bolaget på en stor marknad


Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk fas som utvecklar ett terapeutiskt vaccin och en monoklonal antikropp mot Alzheimers sjukdom. Bolaget identifierade en metod som skulle kunna specifikt angripa det giftiga i hjärnan, amyloid-beta oligomerer, en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom. Alzinovas ledande läkemedelskandidat – vaccinet ALZ-101 - genomgår för närvarande en klinisk fas Ib-studie där topline-resultat för A-delen förväntas rapporteras under Q4’2023. Bolagets andra läkemedelskandidat – monoklonal antikropp ALZ-201 – genomgår prekliniska studier samt förberedelser inför en fas Ib-studie.


Alzheimers – en folksjukdom utan botemedel

Demens har en prevalens på cirka 50 miljoner patienter globalt och Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen som utgör mellan 60 och 70% av alla fall. Alzheimers belastar patienterna med stort lidande samtidigt som sjukvårds-systemen belastas av mycket höga kostnader. Den höga prevalensen, i kombination med de höga sjukvårdskostnaderna, innebär att marknadspotentialen för läkemedel inom Alzheimers är betydande. Marknaden för behandling av Alzheimers sjukdom förväntas växa med 20% CAGR till 2030. Drivande faktorer för denna tillväxt inkluderar en åldrande global befolkning som leder till en ökning av förekomsten av Alzheimers och efterfrågan på effektiva terapier kommer fortsätta att öka.


Blockbuster-potential till hög risk

Vi bedömer att Alzinova, med en spännande vaccin- och antikroppskandidat, har potential att bli en viktig differentierad behandling för patienter med Alzheimers sjukdom. Om Alzinova tar sin ledande läkemedelskandidat ALZ-101 till marknaden med hjälp av en eventuell partner har produkten blockbuster-potential, även vid en relativt snäv marknadspenetration. En potentiell investerare i Alzinova bör dock vara medveten om den binära risken förknippad med investeringar i biofarmabolag, i synnerhet inom CNS-området. Fältet har under en lång tid präglats av motgångar och misslyckade studier, men godkännandet av lecanemab har eldat på investeringsviljan i området.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER