Bildkälla: Stockfoto

Alzinovas företrädesemission blev övertecknad

Forskningsbolaget Alzinovas nyemission med företrädesrätt tecknades till 173 procent och blev därmed övertecknad. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av 508 894 units, motsvarande 3,5 miljoner kronor som ersättning för deras garantiåtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska anvndas för att finansiera den kliniska utvecklingen av ALZ-101.

- Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet som vi fått. Det är glädjande att se det stora intresset för Alzinova. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta arbetet med att förbereda läkemedelskandidaten ALZ-101 inför nästa steg av klinisk utveckling och därmed göra projektet än mer attraktivt för partnerskap. Detta är för oss ett viktigt delmål i att utveckla ett sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin för att behandla och även förebygga progressen av Alzheimers sjukdom och därmed möjliggöra för patienter att leva ett självständigt och aktivt liv fritt från påverkan av Alzheimers sjukdom, säger Kristina Torfgård, vd i Alzinova

Bolaget har efter nyemissionen 15,78 miljoner aktier och 8,14 miljoner teckningsoptioner TO2 utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER