Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Amerikanska bolag säger upp temporärt anställda i snabb takt

Amerikanska bolag har under de senaste fem månaderna gjort sig av med totalt 110 800 temporärt anställda. Bara i december sades 35 000 personer upp vilket motsvarar den största månatliga minskningen sedan början av 2021, rapporterar Wall Street Journal.

Siffrorna är av intresse då de fungerar som en tidig indikator av framtida ändringar på arbetsmarknaden.

Nedskärningar av temporärt anställda, vilka huvudsakligen tillsatts genom bemanningsbolag, har tidigare verkställts i upptakten till recessioner. Så var fallet 2001 och under 2007-2009. I det senare fallet började bolagen dra ner på temporärt anställda redan i början av 2007 innan permanent anställda började sägas upp ett år senare.

“För mig är det ett verkligt varningstecken. Arbetsmarknaden är kanske inte oemottaglig för nedgångshistorien”, säger James Knightley, internationell chefekonom på ING.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER