Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Amerikanska råoljelager (DOE) steg med 4,3 miljoner fat under förra veckan, väntat +1,5

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 4,3 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en ökning på 1,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,4.

Bensinlagren minskade med 2,0 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 2,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -5,4.

Lagren av destillerad olja sjönk med 0,4 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 2,1 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -3,9.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv42Konsensusv41
DOE råoljelager, förändring4,31,5-0,4
DOE bensinlager, förändring-2,0-2,0-5,4
DOE destillerat oljelager, förändring-0,4-2,1-3,9
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER