Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager steg med 1,6 miljoner fat under förra veckan, väntat +3,3

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 1,6 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 3,3 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 2,0.

Annons

Bensinlagren minskade med 1,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 2,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -6,2.

Lagren av destillerad olja sjönk med 0,7 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,9.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv12Konsensusv11
DOE råoljelager, förändring1,63,32,0
DOE bensinlager, förändring-1,5-2,0-6,2
DOE destillerat oljelager, förändring-0,7-1,7-2,9

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser