Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – fortsatt starka globala marknader, svenska börsen med i toppen hittills i år

AMF Aktiefond Sverige steg med 8,7 procent under det andra kvartalet och har stigit med 22,2 procent hittills under 2021. Stockholmsbörsens breda index (OMX Stockholm Benchmark) steg under kvartalet med 7,1 procent (inklusive utdelningar) och är hittills upp med 22,4procent i år.

Världens breda index för utvecklade marknader utvecklades positivt under kvartalet; MSCI World +5,8 procent, S&P 500 +6,6 procent och EURO STOXX 50 +3,9 procent (redovisat i SEK). Globala ekonomiska indikatorer som inköpschefsindex (PMI och ISM) noteras åter på rekordnivåer.

Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker pekar på återhämtningen som en viktig anledning till den positiva utvecklingen.

”Större delen av världen har under perioden påbörjat vaccinationer mot Covid-19. Vissa länder, såsom Indien, har sett en fortsatt hög smittspridning. Flera mutationer av viruset har även komplicerat situationen på många håll. Ändå präglades kvartalet av att merparten av världens ekonomier öppnade upp igen och att vi närmar oss en normalare vardag”, säger Risbecker.

Fokus för de globala aktiemarknaderna har annars främst legat på marknadsräntorna samt stigande inflationsförväntningar. Efter relativt kraftigt stigande räntor i början av året föll exempelvis räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation tillbaka med 27 baspunkter under kvartalet. Hittills i år har denna ränta stigit med 90 baspunkter till 1,44 procent. Utvecklingen har i stort sett varit densamma i Europa och i Sverige.

”Även inflationsförväntningarna har på sina håll stigit markant. Bland annat har råvarupriser och oljepriset ökat kraftigt. Marknaden är oroad över att exempelvis den amerikanska centralbanken, FED, kommer att behöva höja räntorna tidigare än väntat. Hittills har dock FED menat att höjd inflation är temporär. Vi noterade ändå att FED var mer spetsig i sitt senaste uttalande”, säger Tomas Risbecker.

Trenden med börsintroduktioner och nyemissioner har accelererat under kvartalet. Bara på den svenska marknaden noterades fyrtio nya bolag under första halvåret, till ett värde av drygt 44 miljarder kronor.

En annan utveckling flera bolag märkte var problemen med komponentbrist och logistiska störningar, där vi bedömer att situationen kan hålla i sig, säger Risbecker.

”Problemen med försörjningskedjan har fortsatt under det andra kvartalet och det är högst rimligt att bolagen kommenterar detta i sina Q2-rapporter. Det råder en stor osäkerhet kring hur länge dessa utmaningar kommer att fortsätta, men större delen av 2021 och en bit in i 2022 är nog ingen vågad gissning”, säger han.

De bästa sektorerna under andra kvartalet var hälsovård (+18,3%), olja & gas (+10.4%) och finanssektorn (+10.2%). Svagast utveckling hade samhällsnyttigheter (utilities, –8.3%), råvaror (–2.3%) och telekom (–2.1%). Efter en svagare utveckling under årets början gick tillväxtaktier åter starkt, framför allt mot slutet av perioden.

”Överlag fortsatt bra rapporter med stark tillväxt och underliggande mycket fördelaktiga strukturella trender har återigen gynnat flera av dessa bolag. Fallande räntor har även bidragit till viss sektorrotation till fördel för tillväxtorienterade bolag”, säger Tomas Risbecker.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER