Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – lugnare ekonomisk aktivitet och börsutveckling under tredje kvartalet

AMF Aktiefond Sverige steg med 1,3 procent under det tredje kvartalet och har stigit med 23,8 procent hittills under 2021. Fondens jämförelseindex steg med 1,3 procent och är hittills upp med 24,0 procent i år.

Under det tredje kvartalet syntes en blandad utveckling för globala ekonomiska indikatorer. Inköpsindexet ISM sjönk tillbaka något jämfört med andra kvartalets rekordnivåer. Noterbart är att ekonomiska indikatorer i både USA, Europa och Kina fortfarande är på nivåer som visar att ekonomierna fortsatt att växa.

Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker kommenterar:

”Världen har tagit ytterligare ett stort steg mot en normalisering. Förhoppningsvis fortsätter det så även under resten av året. Ekonomier samt börser har haft en något lugnare fas detta kvartal. Det är inte ologiskt med tanke på hur snabb den ekonomiska återhämtningen har varit efter pandemin, något som också har speglats i en mycket stark global börsutveckling”.

Mycket av det som dominerade marknaden har fortsatt, och i vissa fall accelererat, under det tredje kvartalet. Kraftigt stigande inflationsförväntningar, omfattande logistiska störningar, samt komponentbrist. Problemen gällande logistiken och tillgången till komponenter drabbar merparten av globala företag. Det ser dessutom ut som att problemen blir av mer långvarig karaktär, som tidigare kommenterats. Under kvartalet har vi även sett kraftigt stigande energipriser och i vissa fall till och med energibrist. Även brist på arbetskraft har förekommit, framför allt i USA.

”Det positiva är att flera av problemen inte är efterfrågerelaterade utan av utbudskaraktär. När logistikproblemenen och bristen på komponenter lättar är det rimligt att anta att efterfrågan kvarstår”, skriver Risbecker.

Under inledningen av det tredje kvartalet fortsatte de globala långräntorna att falla. Men mot slutet såg man åter stigande räntor och de globala långräntorna stängde på en högre nivå än vid kvartalets början. Risken att den amerikanska centralbanken, FED, slutar att stimulera och i stället börjar strama åt finanspolitiken (tapering) tidigare, samt ovan nämnda oro över stigande inflation får anses som den främsta anledningen.

Bäst kursutveckling under kvartalet hade sektorerna energi, hälsovård och fastigheter. Sämst utveckling hade samhällsnyttig verksamhet, basråvaror samt sällanköpsvaror/-tjänster.

Höga elpriser gynnade energibolagen. Inom hälsovårdssektorn kom bland annat ett bud på Sobi vars aktiekurs steg med 51 procent. I fastighetssektorn gjordes flera strukturaffärer och transaktionsvolymerna var höga. Flera spelbolag och spelutvecklare hade en svag kursutveckling vilket inverkade negativt på sektorn sällanköpsvaror och -tjänster.

Trenden med ett ökande antal börsintroduktioner och nyemissioner fortsatte. Totalt noterades 19 bolag till ett värde av 10,9 miljarder kronor enligt siffror från Bloomberg.

Bland fondens innehav bidrog bland annat Sinch, SEB och Indutrade positivt. Negativa bidrag kom bland annat från EQT, Kinnevik och Autoliv.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER