Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – småbolagen utmärkte sig under ett mycket starkt fjärde kvartal

AMF Aktiefond Sverige steg med 13,5 procent under fjärde kvartalet vilket ger en uppgång på 40,5 procent för helåret. Fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 12,4 procent (inklusive utdelningar) och med 39,3 procent för helåret.

Stockholmsbörsen steg med 12,4 procent under det fjärde kvartalet, då börsen steg under alla tre månaderna. De svenska småbolagen utvecklades starkare än de stora bolagen.

”Vi kan konstatera att det på det hela taget har varit ett starkt år för aktiemarknaden som drivits av god ekonomisk återhämtning och fortsatt mycket stora penningpolitiska stimulanser”, säger Tomas Risbecker, en av fondens förvaltare.

Kvartalet präglades av fortsatta utbudsproblem till följd av logistikstörningar och brist på komponenter, såsom halvledare. Bristsituationen, i kombination med ökade priser på el och drivmedel, drev upp inflationstalen påtagligt i Sverige.

”Långa köer till hamnar, brist på containrar och andra transportproblem i kombination med komponentbrist har orsakat stora flaskhalsar i tillverkningsindustrin. Det framkom tydligt när börsbolagen presenterade tredje kvartalets rapporter”, säger Tomas Risbecker.

Fonden gynnades av positiva rapporter från Getinge, Essity och Alfa Laval, men påverkades negativt av rapporterna från Ericsson, Sinch och Astra Zeneca. Fonden deltog i börsnoteringen av både Storskogen och Volvo Cars, som båda togs emot väl av aktiemarknaden.

Bland sektorer hade finans och industri den starkaste kursutvecklingen under kvartalet, medan hälsovård och telekom var de relativt svagaste.

Fonden gick 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex under fjärde kvartalet. Innehaven i Investor, Medicover och Latour bidrog positivt till den relativa avkastningen, medan innehaven i Sinch, SEB och Astra Zeneca bidrog negativt.

Sedan en tid har fonden ökat andelen småbolag, vilket gav resultat under perioden. Bolag som Thule, där AMF är huvudägare, fortsatte att utvecklas väl, liksom vårdbolaget Medicover som är ett relativt nytt innehav. Medicover har en stark position på sina huvudmarknader och aktien har nästan fördubblats i värde under året.

”Förvärven har kommit igång och med en stark balansräkning finns utrymme för fortsatt expansion, genom förvärv men även organiskt i exempelvis Indien, företagets nyaste marknad. De har goda möjligheter att utöka sitt digitala vårderbjudande och även expandera inom specialistsjukvård. Under året förvärvade man en norsk fertilitetsverksamhet, ett område som växer kraftigt och där marginalerna överstiger 20 procent, säger Tomas Risbecker.

De största nettoförsäljningarna gjordes i Zalando, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco och Boliden. Större nettoköp gjordes i Volvo, Storskogen och H&M. Fonden gjorde även en större investering i life science-företaget Addlife – ett nytt innehav som bedöms ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

”Addlife är marknadsledare i ett flertal attraktiva nischområden på olika geografiska marknader inom biomedicinsk forskning, laboratorieanalys och diagnostik. De har en stabil och växande försäljning, och med en stark balansräkning och kassaflöden har de möjlighet att växa ytterligare via kompletterande förvärv eller partnersamarbeten”, säger Tomas Risbecker.

Inför 2022 har Tomas Risbecker positiva förväntningar på aktiemarknaden och ser framför sig att återhämtningen fortsätter, om än med lägre styrka. Företagens vinster steg med 36 procent under 2021 och under 2022 väntas de stiga med mellan 8 och 10 procent. Samtidigt finns ett flertal risker att hålla ögonen på.

”Bland riskerna finns stigande långräntor och att inflationen biter sig fast vilket skulle påverka vinstmarginalerna. Vi vill också se att logistikstörningarna och komponentbristen lättar och att centralbankerna tajmar sina åtstramningar till ett läge då tillväxten inte är på väg ned. Men realräntan är fortsatt låg vilket talar för att äga aktier och under år med stigande vinster går aktiemarknaden i princip alltid upp”, avslutar Tomas Risbecker.

Vid årsskiftet var fonden överviktad i investmentbolag och hälsovård, samt underviktad i verkstad och operatörer.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER