Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – starkt kvartal avslutade börsåret

AMF Aktiefond Sverige ökade med 6,5 procent under det fjärde kvartalet och under helåret steg fonden med 11,7 procent. Det breda indexet SIXPRX steg med 6,1 procent under kvartalet och 14,8 procent under helåret 2020.

Trots pandemin blev 2020 ett starkt börsår och fjärde kvartalet var inget undantag. De svenska småbolagen utvecklades klart bättre än de stora bolagen.

Nyhetsflödet kretsade kring pandemin och den andra vågen av smittspridning, men marknaden fick stöd av de positiva nyheterna kring coronavaccin som presenterades under kvartalet.

”I december nådde också den amerikanska kongressen till sist en överenskommelse om ett enormt virusstödpaket på 900 miljarder dollar. Dessutom har Joe Biden utlovat ytterligare stimulanspaket till stöd för en grön omställning när han tillträder som president”, säger Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker.

Fusioner och förvärv kom igång under 2020 och även under fjärde kvartalet gjordes flera uppköp och strukturaffärer. Bland annat noterades Telias försäljning av Telia Carrier, Amastens bud på SSM och MTG:s förvärv av Hutch, AstraZenecas förvärv av Alexion och EQT:s bud på Recipharm.

Bland fondens bästa aktier under kvartalet återfinns Sinch (molnbaserade kommunikationstjänster), Beijer Ref och Recipharm.

”Sinchs aktiekurs fick bränsle då den japanska IT-investeraren Softbank gick in som storägare i början av december och Beijer Ref-aktien efter att EQT köpte hela Carriers innehav i bolaget och blev största ägare”, säger Tomas Risbecker.

Bland de aktier som hade en svag kursutveckling under kvartalet återfinns Astra Zeneca, Stillfront och Essity.

Affärer som fonden gjorde under kvartalet var bland annat köp i Indutrade, Latour och Kinnevik, medan positionerna i AAK, Sinch och Epiroc minskades. Försäljningen i Sinch och Epiroc skedde mot bakgrund av den goda kursutvecklingen för bolagens aktier under året.

”Indutrade (industrikoncern) siktar på att växa hållbart och bolaget har en stark balansräkning och kassaflöden som möjliggör ytterligare förvärv. Kinneviks portfölj har omvandlats i riktning mot digital hälsovård och e-handel – branscher som har gynnats under pandemin”, förklarar Tomas Risbecker.

Tomas Risbecker säger att utsikterna inför börsåret 2021 är goda när vaccineringarna mot Covid-19 nu kommit igång och att vi bör kunna se fram emot en återhämtning som får stöd av fortsatta stimulanspaket och låga räntor. Största riskerna är att räntorna stiger, från nuvarande extremt låga nivåer samt att konjunkturåterhämtningen inte tar tillräcklig fart. Han menar att vi snart kan börja fokusera på andra saker och att mycket talar för att 2021 kan bli klimatets år.

”Trots att klimatfrågan hamnade lite i skymundan under 2020 kan klimatet ändå räknas som en av pandemins vinnare. De nya sätten att kommunicera och arbeta hemifrån tar vi med oss vilket även framöver kommer att innebära färre resor och e-handel. Men framför allt kommer vi att se stora klimatinvesteringar till följd av stimulanspaketen som kommer att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle”, avslutar Tomas Risbecker.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER