Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – storbolagen vinnare under ett starkt första kvartal

AMF Aktiefond Sverige steg med 12,5 procent under det första kvartalet. Stockholmsbörsen steg under årets samtliga tre första månader och det breda indexet steg med sammanlagt 14,3 procent (inklusive utdelningar).

Pandemin fortsatte att dominera nyhetsflödet tillsammans med nyheter om stimulanspaket och vaccinutrullningen samt bland annat stigande långräntor och inflationsutsikter vilket ändrat aktiemarknadens syn på olika sektorer, berättar fondens förvaltare Tomas Risbecker.

Sektorerna tjänster, energi och finans gick bäst medan hälsovård och informationsteknologi hade den svagaste utvecklingen. Tillväxtaktierna gick klart sämre än marknaden i övrigt, både i Sverige och internationellt.

”Vissa tillväxtbolag har haft en exempellös uppgång på senare år. Även om de underliggande drivkrafterna finns kvar och bolagen har haft en väsentligt bättre tillväxt och vinstutveckling än börsen som helhet, är det naturligt med en korrektion i det här läget”, kommenterar Risbecker.

De bolag som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Atlas Copco, Investor och SEB. Fondens innehav i Sectra, Stillfront och Castellum hade däremot en svag kursutveckling. Fonden har tappat mot sitt index framförallt på grund av att fonden inte ägt några aktier i Evolution Gaming, vars aktie utvecklats starkt. Anledningen till att vi inte ägt några aktier är att AMF Fonder inte investerar i bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (hasardspel).

”Investor och SEB är två av våra största innehav och vi ökade på dessa positioner ytterligare under kvartalet. Investor ger en bra och kostnadseffektiv generell börsexponering samtidigt som de har en undervärderad portfölj av onoterade tillgångar. När det gäller SEB är svenska banker lågt värderade både sett till den egna historiken och börsen som helhet”, säger förvaltaren.

Han framhåller även Atlas Copco – ett annat av fondens stora innehav – som ett bolag med goda förutsättningar att fortsätta utvecklas väl med sina produkter inom energieffektiva kompressorer, monteringsverktyg för elbilar och affärsområdet Vakuumteknik med kunder inom halvledarindustrin.”

Fonden minskade positionen i Sandvik. Värderingen för flera av de cykliska industribolagen har blivit lite ansträngd, om än i det korta perspektivet. Fonden sålde samtliga aktier i Tele2 och ICA med motiveringen att bolagen står inför strukturella motvindar och även om värderingen i dagsläget inte är alltför hög kan fonden göra bättre investeringar på annat håll.

Tomas Risbecker berättar att de ekonomiska prognoserna skrivits upp den senaste tiden, trots den höga smittspridningen och återkommande förlängningar av nedstängningar och restriktioner. Förväntningarna är särskilt höga på den amerikanska ekonomin. Att årets första kvartal inte blir så svagt som befarat bidrar dock till stabila prognoser också för Västeuropa.

”När vaccinet ger hopp om en återgång till ett mer normalt läge, kommer krispolitiken att avlösas av återhämtningspolitik. De historiskt stora stimulanserna har mildrat krisens konsekvenser men också väckt frågor kring hur effektiva de är och hur de ska kunna avvecklas utan att bli ett sänke för tillväxten” säger han vidare.

På risksidan nämner han att de globala inflationstendenserna har ökat tydligt under kvartalet, men att centralbankerna hittills inte visat någon oro för utvecklingen. Bland annat har priset på flera råvaror ökat, exempelvis olja.

”Flera bolag har drabbats av logistikproblem då det råder brist på komponenter, exempelvis halvledare och det har även funnits stora utmaningar inom transporter och leveranser. Men det är ett relativt kortsiktigt problem då det bottnar i att efterfrågan är större än (det tillfälliga) utbudet just nu”, avslutar Tomas Risbecker.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER